rozowe.okulary@vp.pl

+48 664 136 714

Cennik

Wpisowe

350 zł / oplata wpisowa do przedszkola

Jest to opłata jednorazowa, bezzwrotna, pobierana przy zapisie dziecka do przedszkola. Wpłacana przelewem na konto przedszkola lub gotówką do dyrektora przedszkola. Wpisowe obejmuje m.in. koszt zakupu wyprawki Przedszkolaka (materiały dydaktyczne, materiały plastyczne, przybory higieniczne).

Czesne

450 zł / miesiąc

Stała opłata miesięczna, nie ulega podwyższeniu przez okres trwania umowy. Czesne opłacane jest z góry przelewem na konto przedszkola do 10 dnia każdego miesiąca. Czesne obejmuje obowiązkowe zajęcia programowe MEN oraz wszystkie zajęcia dodatkowe, w tym język angielski, rytmikę.

Wyżywienie

15,00 zł / dziennie

Dzienna stawka żywieniowa obejmuje cztery posiłki. Opłata podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

Zniżki

15% *

* Opłata stała oraz wpisowa za rodzeństwo obniżona jest o 15%. W przypadku nieobecności dziecka bez przerwy przez co najmniej 30 dni, obniżenie opłaty stałej ustalane będzie indywidualnie

Agata Göttel

+48 664 136 714

rozowe.okulary@vp.pl

 

Płatności

Niepubliczne Przedszkole Różowe Okulary, Agata Göttel,
ul. Działkowa 28, 43-600 Jaworzno.

ING Bank Śląski
Nr konta: 81105013601000009030239033

Masz pytanie? Napisz do Nas!

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO:

Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe wykonanie usługi na rzecz naszego dziecka.